روان‌شناسی سایدا
موسسه توسعه روان‌شناسی سایدا
0   /   100

مقالات آموزشی

بهبودی موفق از آسیب‌های دوران کودکی

نخست بهتر است بدانیم که بهبودی از تروما (آسیب) چه چیزهایی را شامل می‌شود و چه چیزهایی را شامل نمی‌شود: تنها شما هستید که می‌توانید بگویید مسیر بهبودی از ترومای کودکیتان چگونه خواهد بود. در مسیر غلبه بر آلام گذشته، چند مرحله بهبود بالینی وجود دارد که گام به گام می‌توان برای رسیدن به آن‌ها...

بیشتر

تعریف انسان شاد از دیدگاه یونگ

روانشناس سوئیسی تعبیرِ جالبی از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمولِ خوشحالی فاصله دارد. بر اساسِ این تعریف، خوشحال بودن یعنی: توانمندیِ بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزء لاینفک زندگی...

بیشتر